Informatie over Fluenta

 

Geloof in de toekomst is het motto van het Koersplan van Stichting Fluenta. Fluenta gelooft in kinderen; zij zijn de toekomst. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw. Wij willen kinderen leren om keuzes te maken, om problemen op te lossen, om samen te werken, om actief bij te dragen aan de maatschappij. Daarvoor is inzicht en overzicht nodig.

 

Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de Fluenta scholen. Fluenta wil, zonder daaraan te kort te doen, rekening houden met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent. Daarbij wordt respectvol omgegaan met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten.

 

Fluenta werkt vanuit de drie kernwaarden: Verbinden, Verwonderen, Verantwoorden.

Daarbij handelt Fluenta vanuit:

  •       een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde zijn leidend in ons doen en laten;
  •       een pedagogische opdracht: alle kinderen en medewerkers hebben recht op een veilig leer- en werk­klimaat;
  •       een onderwijskundige opdracht: alle kinderen hebben recht op betekenisvol en passend onderwijs;
  •       een maatschappelijke opdracht: de school ontwikkelt en stimuleert waarde(n)vol burgerschap.

Betekenisvol en passend onderwijs is de ambitie van Fluenta. Fluenta wil bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering op alle scholen. Daarbij hebben de vier thema’s uit ons Koersplan een centrale functie:  leren en leven in de 21e eeuw, eigenaarschap, professionele ruimte en educatief partnerschap.

PC Basisschool De Schakel
Wethouder de Langelaan 1
3956 GL Leersum
Tel: 0343-452928

© Copyright De Schakel Leersum

Search