Praktische zaken

De Schakel hanteert een continurooster volgens het vijf-gelijke dagen model: we starten elke dag om 8.30 uur en om 14.00 uur zijn de kinderen uit. Tussen de middag lunchen de kinderen met hun eigen leerkracht. Om 8.20 uur gaan de deuren open en zijn de kinderen van harte welkom, waarna we om 8.30 uur met de lesdag beginnen.

De leerlingen uit de onderbouw worden door de ouders naar de groepen gebracht. Leerlingen vanaf groep 3 gaan zelfstandig naar de klassen. Na schooltijd kunnen de kinderen worden opgewacht op het schoolplein.

Mocht uw kind ziek of afwezig zijn dan kunt u dat via Parro doorgeven aan de groepsleerkracht. U kunt ook het algemene nummer bellen om de afwezigheid door te geven.
PC Basisschool De Schakel
Wethouder de Langelaan 1
3956 GL Leersum
Tel: 0343-452928

© Copyright De Schakel Leersum

Search