Participatie

Wij zien het onderwijs als een relatiedriehoek tussen de leerkracht, het kind en zijn of haar ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De ouders van onze school  zijn nauw betrokken bij de schoolontwikkeling en worden regelmatig gevraagd voor hulp in de klas of om mee te gaan met een excursie. Iedere groep werkt met groepsouders, die als aanspreekpunt voor de leerkracht fungeren bij te organiseren activiteiten.

Daarnaast kunnen ouders zitting nemen in een Medezeggenschapsraad (MR) of in de Oudercommissie (OC).
PC Basisschool De Schakel
Wethouder de Langelaan 1
3956 GL Leersum
Tel: 0343-452928

© Copyright De Schakel Leersum

Search