Day a Week School

Vanaf januari 2019 is a Day a Week School gestart: een voorziening die lijkt op de plusklas maar zich specifiek richt op cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Gedurende 1 dag in de week krijgen hiervoor geselecteerde leerlingen (uit de groepen 5 tot en met 8 van de Hoeksteen en de Schakel) onderwijs, dat past bij hun capaciteiten.
PC Basisschool De Schakel
Wethouder de Langelaan 1
3956 GL Leersum
Tel: 0343-452928

© Copyright De Schakel Leersum

Search